Jeśli Twój biznes w dużej mierze opiera się na połączeniach telefonicznych, z pewnością chciałbyś mieć możliwość mierzenia tego typu konwersji oraz kierować reklamy w taki sposób aby pozyskać jak najwięcej wartościowych połączeń.

Jak skonfigurować import konwersji połączeń do Google AdWords?

Aby mieć możliwość mierzenia konwersji połączeń musisz oczywiście korzystać z reklam typu „tylko połączenie” lub z rozszerzenia połączeń. Dodatkowo należy śledzić dane o połączeniach takie jak:

 • numer telefonu dzwoniącego klienta
 • data i godzina rozpoczęcia połączenia
 • czas trwania rozmowy
 • konwersje (np. sprzedaż) wygenerowana podczas połączenia telefonicznego – najlepiej z systemu CRM

Pierwszym krokiem jest skonfigurowanie konwersji (karta Narzędzia -> Konwersje)

Z dostępnych źródeł konwersji wybieramy „Importuj” a następnie „Konwersje telefoniczne”. Otrzymujemy formularz w którym uzupełniamy:

 • Nazwa – należy ją zapamiętać – będzie potrzebna w dalszych krokach konfiguracji),
 • Wartość – możemy im przypisać stałą wartość lub zmienną, która będzie importowana z zewnątrz,
 • Liczba – określamy czy liczymy tylko jedną konwersję po kliknięciu w reklamę czy wszystkie które nastąpiły po tym kliknięciu.
 • Okno konwersji – jak długo po kliknięciu chcesz śledzić konwersje
 • Kategoria – przyporządkowanie konwersji
 • Uwzględnij w „Konwersjach” – pozwala określić czy konwersja z połączenia telefonicznego ma być dodawania do kolumny Konwersje w raportach.

Po uzupełnieniu formularza kliknij „Zapisz i kontynuuj”.

Instalacja tagu śledzącego konwersje – w przypadku połączeń z witryny

Można pominąć ten krok jeśli chcemy mierzyć konwersje tylko z połączeń z reklam.

Po wykonaniu poprzedniego kroku otrzymujemy tag śledzenia konwersji, który musimy umieścić na stronie witryny na której wyświetla się numer telefonu, między tagami <head></head>.

Warto również zastąpić numer telefonu, numerem Google do przekazywania połączeń. W tym celu należy dodać kolejny fragment kodu JavaScript z funkcją  _googWcmGet() oraz parametrami:

 • cel – nazwa klasy CSS lub funcja połączenia zwrotnego z dwoma argumentami (sformatowanym numerem telefonu – w formacie takim jak „numer_firmy” oraz niesformatowanym numerem (np. ‚48666666666)).
 • numer_firmy
 • opcje (timeout – maksymalny czas na pobranie i wyświetlenie numeru; cache – ustawienie wartości „false” zapobiega zapisaniu numeru telefonu w pliku cookie.

w następujący sposób: _googWcmGet(cel, numer_firmy, opcje)

Dzięki temu nasz numer telefonu na stronie zmieni się na numer Google do przekazywania każdorazowo gdy użytkownik odwiedzi Twoją stronę po kliknięciu w reklamę.

Przygotowanie danych do zaimportowania

Importowane dane muszę być przygotowane według specjalnego szablonu. Można go pobrać tutaj (Excel lub CSV)

Uzupełnij plik w następujący sposób:

 • Parametry (Parameters) – podaj strefę czasową w jakiej następują konwersje. W Polsce wystarczy podać: Europe/Warsaw

następnie w każdym nowym wierszu, dla każdej konwersji podajemy w kolumnach:

 • Numer telefonu dzwoniącego (Caller’s Phone Number) zgodny z formatem +48666666666
 • Datę i godzinę rozpoczęcia połączenia (Call Start Time) w jednym z kilku formatach np. MM/dd/rrrr HH:mm:ss  (przykładowo: „08/14/2015 17:01:54”)
 • Czas trwania połączenia (Call Duration) w sekundach
 • Nazwa konwersji (Conversion Name) – ta sama która podawaliśmy podczas konfigurowania konwersji w Google AdWords
 • Czas konwersji (Conversion Time) – data i godzina konwersji. Można dodać opcjonalnie
 • Wartość konwersji (Conversion Value) jest również opcjonalna. Jeśli nie podasz tu żadnej wartości, przypisana zostanie wartość zdefiniowana podczas konfiguracji importu w AdWords.
 • Waluta konwersji (Conversion Currency) opcjonalnie pozwala nam określić walutę dla wartości konwersji. Uzupełnij tylko w przypadku raportowania w kilku walutach lub korzystasz w kont rozliczanych w różnych walutach.

UWAGA: Upewnij się że przesyłasz poprane dane, ponieważ raz zaimportowanych konwersje, nie da się już ich usunąć.

Importowanie konwersji telefonicznych do AdWords

Gdy mamy już przygotowany plik z informacjami o konwersjach należy go przesłać na konto AdWords lub do konta MCK. W karcie Narzędzia -> Konwersje, w lewym menu wybieramy Przesyłanie danych. Po kliknięciu „Wybierz plik” wskazujemy nasz plik z konwersjami. Po przesłaniu pliku przejrzyj podgląd zaimportowanych danych. Jeśli nie zawiera żadnych błędów kliknij Zatwierdź zmiany.

I gotowe 🙂

 

 

 

 

Źródło: Centrum pomocy Google AdWords